Ang SONA ko

Ngayong darating na Hulyo 23, 2012, ihahayag ni Pangulong Benigno S. Aquino III sa Ikalabinlimang Kongreso ng Pilipinas at sa buong sambayanan ang Ulat sa Bayan o State of the Nation Address.

Ang SONA ay ang instrumento ng Saligang-Batas upang mabigyang kaalaman ang bawat Pilipino ukol sa katayuan ng ating bansa, at sa mga adhikain at gawain ng ating pamahalaan.

Panahon din ito kung kailan isa-isa tayong lumilikha ng sarili nating mga SONA—mga mungkahi, panananaw, hinaing o plano. Patunay lamang ito na kaisa tayong lahat sa pagpanday ng kinabukasan ng ating bansa. Ang bawat Pilipino ay pinagkalooban ng sarili nating mga SONA dahil tayong lahat ay may kapangyarihang magbigay ng pag-asa at pagbabago—kaya nating kumilos para sa ikabubuti ng ating mga komunidad.

Sa darating na SONA, samahan natin ang Pangulong Aquino. Ipadama natin ang ating pag-asa’t pagsusumikap para sa Pilipinas. May SONA tayo. Dahil may magagawa tayo. Sama-sama tayong tumaya sa tuwid na landas ng pagbabago.

SONA NG BAYAN

Ano ang SONA mo? Kasama ka sa pagbabago. May saysay ang SONA ng bawat Pilipino.

February 15, 2016 04:47:28